Veelgestelde vragen

Ik heb inloggegevens gekregen maar ik kan niet inloggen.

Veel gebruikers kopiren het wachtwoord vanuit de e-mail. In veel gevallen wordt daarbij een extra spatie achter het wachtwoord mee gekopieerd. Als deze spatie wordt verwijderd lukt het inloggen vaak wel. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u contact opnemen met jgzacademie@plusport.com.

Als ik probeer in te loggen krijg ik direct de melding 'Sessie verlopen'

Het zou kunnen zijn dat uw PC geen cookies ondersteunt, op onderstaande pagina kunt u dit controleren. Na te klikken op de knop controleren zou bij het veld 'Cookies' een vinkje moeten staan. http://www.plusport.com/support/systeemcheck Indien uw PC geen cookies ondersteunt, vraag dan aan uw lokale beheerder om dit aan te zetten.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?

In het inlogscherm kunt u klikken op de knop 'Wachtwoord onbekend?'. Deze knop opent een pop-up waar u uw gebruikersnaam en wachtwoord in kunt vullen. In het geval van de JGZ academie kunt u in beide velden uw zakelijke e-mailadres invoeren. De JGZ academie zal u een mail sturen om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Wie is mijn Super-user?

Om de JGZ academie op organisatie niveau te kunnen beheren, heeft iedere organisatie een Super-user aangesteld. Deze Super-user is verantwoordelijk voor het verschaffen van toegang aan de medewerkers van zijn eigen organisatie. Dit gaat digitaal. Ook kan de Super-user een rapport uitdraaien waarin inzichtelijk wordt welke en hoeveel medewerkers een bepaalde scholing hebben gevolgd, zijn gestart of succesvol hebben afgerond. Iedere organisatie heeft een eigen Super-user. Informeer bij uw secretariaat wie de Super-user voor uw organisatie is.

Ik zie geen e-learning modules onder het kopje 'Mijn e-learning'

Indien u zich ingeschreven heeft via het webformulier, moet de aanvraag goedgekeurd worden door de Super-user van uw organisatie. Indien dit al gedaan is kunt u contact opnemen met jgzacademie@plusport.com. Zij zullen u hier verder mee helpen.

Ik ben door mijn toetspogingen heen, wat nu?

Het komt regelmatig voor dat professionals meerdere malen de toets openen zonder deze daadwerkelijk te maken. Iedere keer openen telt als poging en het NCJ of de helpdesk krijgt vaak het verzoek van een professional om het aantal pogingen te resetten. Wij kunnen echter niet controleren of men inderdaad geopend heeft zonder toets te maken of dat het in 4 pogingen niet gelukt is te slagen voor een toets. Verzoeken om de toets te resetten kun je voorleggen aan de superuser. De superuser bepaalt of het aantal toets pogingen gereset mag worden en geeft dit in de uitzonderlijke gevallen door aan jgzacademie@plusport.com.

Hoe vaak mag ik de toets doen?

Iedere toets mag u 3 maal doen. Let hierbij op dat iedere keer dat u de toets opstart telt als een poging, ook als u slechts een kijkje neemt.

Welk percentage moet ik behalen om voor de toets te slagen?

Voor alle richtlijnen geldt een slagingspercentage van 70 %.

Na het sluiten van de een e-learning of toets krijg ik de melding 'Sessie verlopen'

De melding 'Sessie verlopen' kan verschillende dingen betekenen: - U heeft langer dan 100 minuten in hetzelfde venster gezeten. Hierna wordt u automatisch uitgelogd. - Iemand anders is met dezelfde gebruikersaccount ingelogd. Indien dit naast bovenstaande punten nog voorkomt kunt u contact opnemen met jgzacademie@plusport.com.

Bij het starten van de e-learning krijg ik een wit scherm, hoe kan dit?

In een aantal van de e-learningmodules wordt gebruik gemaakt van flash. Hiervoor heeft u een flash player nodig. Op de pagina http://www.plusport.com/support/systeemcheck kunt u een check uitvoeren of uw systeem aan de benodigde voorwaarden voldoet.

Ik heb de toets gedaan maar het resultaat blijft op 0% staan, wat moet ik doen?

Indien u de heeft toets gedaan en er wordt geen resultaat genoteerd, kunt u contact opnemen met jgzacademie@plusport.com. Geef hierbij aan wat uw gebruikersnaam is, om welke richtlijn het gaat en zo mogelijk wat er mis gegaan is.

Ik heb de toets met goed gevolg gedaan maar er staat geen score geregistreerd, wat moet ik nu doen?

Neem in dit geval contact op met jgzacademie@plusport.com. Geef hierbij duidelijk aan met welke gebruikersnaam u welke toets gedaan heeft.

Ik heb richtlijn afgerond maar nog geen certificaat ontvangen, hoe kan dit?

Elke nacht worden de certificaten toegekend. De certificaten worden geplaatst in uw eigen gebruikersprofiel. Via 'Mijn profiel', tabblad 'Mijn certificaten' kunt u deze certificaten bekijken.

Hoe kan ik mijn certificaat printen?

Via het menu 'Mijn profiel' vindt u onder het tabblad 'Mijn certificaten' de door u behaalde certificaten. Door te klikken op de groene pijl voor het certificaat, kunt u dit certificaat printen als een PDF-bestand. Dit PDF-bestand kunt u opslaan of printen.

Krijg je accreditatiepunten?

Verschillende e-learning modules bieden mogelijkheden tot het verdienen van accreditatiepunten. Bij het welkomsscherm van elke e-learning staat vermeld als accreditatie is aangevraagd en hoeveel accreditatiepunten bij succesvol verloop toegerekend worden. Accreditatiepunten worden elke eerste week van een kwartaal bijgeschreven.

Ik heb een (geaccrediteerde) e-learning gevolgd, hoe kan ik controleren of mijn Kabiz-nummer geregistreerd is?

Door te klikken op het tabblad Mijn profiel kunt u zien of uw Kabiz-nummer geregistreerd is. Staat uw Kabiz-nummer hier niet geregistreerd? Dan kunt u deze toevoegen door op de knop 'Bewerken' te klikken.

Ik heb een (geaccrediteerde) e-learning gevolgd, hoe kan ik controleren of mijn BIG-nummer geregistreerd is?

Door te klikken op het tabblad Mijn profiel kunt u zien of uw BIG-nummer geregistreerd is. Staat uw BIG-nummer hier niet geregistreerd? Dan kunt u deze toevoegen door op de knop 'Bewerken' te klikken.

Ik heb een e-learning gevolgd en de bijbehorende toets met succes behaald maar de accreditatiepunten zijn nog niet verwerkt, hoe kan dit?

In de eerste week van ieder kwartaal worden accreditatiepunten toegevoegd. Controleer, wanneer ingelogd in de JGZ academie, of je registratienummers volledig en correct bekend zijn.

Ik heb opmerkingen/verbetersuggesties over de e-learningmodule of toets, waar kan ik dit melden?

Via het formulier http://www.jgzacademie.nl/opmerking.php kunt u uw feedback op de richtlijnen kwijt. Deze feedback wordt verzameld en een keer per kwartaal verwerkt.

Ik wil gegevens van meerdere medewerkers bijwerken, hoe doe ik dit handig?

Als u gegevens van meerdere medewerkers wil invoeren of updaten kunt u het beste een mail sturen naar jgzacademie@plusport.com. Zij kunnen u voorzien van een excelbestand om meerdere gebruikers in te plaatsen of een excelbestand met de huidige gegevens van de medewerkers zodat u deze kunt aanpassen en terugsturen

Waar dient mijn wachtwoord aan te voldoen?

Let op! in de JGZ academie moet een wachtwoord bestaan uit: minimaal 8 karakters, waarvan een hoofdletter, een speciaal teken en een cijfer..